LUXEMBURG: HET OUDE WIJNBOUWGEBIED

De wijnbouw aan de Moezel kan op een lange traditie terugblikken. Reeds in 370 n.Chr. beschreef de romeinse dichter Ausonius hoe de hogergelegen percelen van de hellingen langs de oever van de Moezel met wijngaarden waren beplant, terwijl de vlakke delen langs de rivier voor akkerbouw werden gebruikt. In de middeleeuwen zetten de kloosters de wijngaarden voort. In die klimatologisch warmere periode werd de oppervlakte met wijnstokken uitgebreid tot het hele land, tot in de Ösling. Maar na de ergste winter van het millennium, in 1709, verdwenen die aanplantingen weer. Alleen de wijngaarden in de mildere rivierdalen bleven bewaard – precies zoals we ze nu nog altijd kennen.

De 20ste eeuw zorgde voor tal van veranderingen. De wijngaarden die door de druifluis werden vernietigd, de twee wereldoorlogen en ook de door de markten geëiste veranderingen dwongen de wijnbouwers ertoe zich telkens weer te heroriënteren en zich aan de omstandigheden aan te passen. Dat leidde tot fundamentele veranderingen in de soorten wijnen en in de marketing, waarbij steeds meer aandacht werd besteed aan kwaliteit.

Reeds in het midden van de jaren zeventig vervingen vele wijnhuizen de traditionele houten vaten door moderne tanks van roestvrij staal om de wijnen frisser en fruitiger te maken. Advies en een professionele opleiding werden almaar belangrijker, en dat had zijn uitwerking op de kwaliteit van de wijn. De vinificatietechnieken, bijvoorbeeld wijn maken in barriques, werden aangepast en er werd met nieuwe druivensoorten geëxperimenteerd. Zo ontstonden er nieuwe wijngenres en producten zoals Crémant de Luxembourg en de speciale wijnen.

LUXEMBURG: EEN MODERN WIJNBOUWGEBIED

VERBETERING VAN DE KWALITEIT IN DE WIJNGAARD
De kwaliteit in de fles ontstaat in de wijngaard. Kennis over de natuurlijke cyclussen en totale toewijding bij het verzorgen van de druivenstokken en de bodem zijn basisvoorwaarden om een topwijn te kunnen maken. He snoeien van de wijnstokken is de eerste stap om de opbrengst te regelen. Het werk aan de bodem en het bladgroen worden daar ook op afgestemd en helpen de wijnstokken tijdens de jaarlijkse cyclus om in ideale omstandigheden te kunnen groeien en rijpen. De druivenpluk is voor alle wijnbouwers zonder enige twijfel het hoogtepunt. Vol vreugde en verlangen zien ze uit naar die laatste fase, want nu worden ze voor het vele, arbeidsintensieve werk tijdens het groeiseizoen beloond. De druiven zijn rijp, mooi gekleurd en smaken heel zoet. Wanneer suiker en zuurheid, de parameters voor de rijpheid, aan de gewenste waarden voldoen, dan kan het plukken beginnen.

Moderne vinificatiemethodes: Wanneer de druiven geplukt en de wijkelders gevuld zijn, is het de beurt aan de keldermeesters en de oenologen. Zij moeten uit de hoogwaardige druiven, karaktervolle wijnen met veel smaak produceren. Een wijnkelder met moderne apparatuur en de bewuste keuze voor stalen tanks of hout geven de wijnen hun definitieve smaak.

ONDERZOEK OM DE KWALITEIT TE VERBETEREN
Om het hoofd te kunnen bieden aan de economische en klimatologische uitdagingen in de wijnbouw zetten de Luxemburgse staat, het Instituut Viti-Vinicole ( IVV ) en het onderzoekscentrum LIST ( Luxembourg Institute of Science and Technology ) meerjarige onderzoeksprojecten op.

Project Terroir:
Het is zinvol om de invloed van het terroir op het wijngenre preciezer te bepalen. Dat is het doel van het onderzoeksproject dat IVV en LIST hebben opgestart: « Invloed van het terroir op het typische karakter van rieslingwijnen van de Luxemburgse Moezel ». In de internationale wijnwereld krijgt het begrip «  terroir »  steeds meer betekenis. Kritische, geïnteresseerde wijnliefhebbers willen de herkomst en de typische kenmerken van hun wijnen leren kennen. Daarom zal het project Terroir de Luxemburgse Moezelwijn een duwtje in de rug geven en zijn typische karakter en de variatie van de terroir wijngaarden nog meer bekendheid verschaffen.

Le projet Provino:
Het drie jaar durende onderzoeksproject Provino werd in het leven geroepen in het kader van de omzetting van EU-richtlijn 2009/128. Die eist dat alle maatregelen ter bescherming van planten, overeenkomstig de goede werkpraktijk, moeten worden uitgevoerd uitgaande van de locatie, cultuur en specifieke situatie. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet tot een minimum beperkt worden. Bij het project dat door IVV en LIST gesteund wordt, ligt de nadruk vooral op het minimaliseren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de wijnbouw. Dat gebeurt met de hulp van innovatieve, wijnbouwtechnische strategieën.

CHARTA-WIJNEN

DOMAINE ET TRADITION, CHARTA SCHENGEN PRESTIGE en CHARTA.PRIVATWËNZER zijn initiatieven die zich ertoe verbonden hebben uitgelezen wijnen te produceren. Wijngaarden van topkwaliteit, gelegen op steile hellingen of terrassen, strikte voorschriften, een beperking van de hoeveelheid en strenge controles zijn voorwaarden waaraan moet worden voldaan om wijnen onder het logo van de charta-wijnen op de markt te mogen brengen.